Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2013


Τέλος στο «αναμείνατε στο ακουστικό σας» σκοπεύει να βάλει το υπουργείο Οικονομικών στις σχέσεις φορολογικής διοίκησης - πολιτών, κάνοντας πιο προσβάσιμες τις υπηρεσίες πληροφόρησης για φορολογικά ζητήματα. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αναμένεται να...
αναβαθμισθεί στα τέλη του 2013 από κέντρο επεξεργασίας δεδομένων σε κέντρο επεξεργασίας πληροφοριών και εξυπηρέτησης πολιτών. 

Σύμφωνα με το in.gr, μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, για το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμός από το υπουργείο Οικονομικών, θα παρέχεται άμεση και πλήρη πληροφόρηση των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων και πολιτών με το υπουργείο Οικονομικών, με όλα τα προσφερόμενα μέσα, ήτοι μέσω τηλεφωνίας, e- mail, sms,web, portal, FAX, κανονικού ταχυδρομείου, κ.α.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων αναμένεται να είναι σε θέση μέχρι τα τέλη του 2013 να παρέχει τις εξής νέες ψηφιακές υπηρεσίες: Taxisphone μέσω Web, υποδοχή καταγγελιών (π.χ. προς ΣΔΟΕ), παραλαβή αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών, προσωποποιημένη πληροφόρηση, ταυτοποίηση φορολογουμένου μέσω τηλεφώνου, πληροφορίες εκκαθάρισης μέσω τηλεφώνου, πληροφορίες για μονάδες του υπουργείου Οικονομικών.

Με τις εν λόγω υπηρεσίες εκτιμάται πως θα αυξηθεί η είσπραξη εσόδων του Δημοσίου, ενώ θα περιορισθούν οι επισκέψεις των πολιτών στις ουρές των εφοριών.

Σημειώνεται πως η ΓΓΠΣ ενέκρινε σε πρώτη φάση την προσφορά του ΟΤΕ για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων καθώς από τον έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης του έργου. 

Η σχετική επιτροπή που έχει αναλάβει το διαγωνισμό αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ενημερώσει εγγράφως τον ΟΤΕ για την ακριβή ημερομηνία και τόπο για το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου