Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Ξεκινά το πρόγραμμα στήριξης γυναικείας επιχειρηματικότητας


Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας», συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ, προκήρυξε το υπουργείο Ανάπτυξης. 
Το πρόγραμμα αφορά στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας γυναικών που απειλούνται από την ανεργία καθώς και άνεργων γυναικών.

Το πρόγραμμα αφορά επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις... οκτώ Περιφέρειες και απευθύνεται στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35, και στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 1η Μαρτίου 2013 με καταληκτική ημερομηνία τις 29 Μαρτίου 2013.

ΠΗΓΗ: tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου